ΠΡΟΦΙΛ


Η ΕUROTEC είναι μια ιδιωτική εταιρεία συμβούλων αναπτυξιακού σχεδιασμού και μελετών, που ιδρύθηκε το 1989 με στόχο να ανταποκριθεί στη ζήτηση υπηρεσιών ποιότητας για θέματα ανάπτυξης.

Η ΕUROTEC έχει σαφή Ευρωπαϊκό προσανατολισμό, ουσιαστική θέση και ρόλο στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας και τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο και μεγάλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου-μελετητή.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε θέματα χωροταξικού – πολεοδομικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, περιφερειακής, τοπικής ανάπτυξης και GIS. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν το πλήρες φάσμα υπηρεσιών συμβούλου-μελετητή, που αναφέρεται στην παροχή τεχνικής βοήθειας, εκπόνηση μελετών, διαχείριση και εφαρμογή σχεδίων, σχεδιασμό κι αξιολόγηση προγραμμάτων.

Στα 23 έτη έντονης δραστηριότητας της η EUROTEC έχει αναλάβει να υλοποιήσει πολυάριθμα έργα σε όλα τα επίπεδα και χωρικά σημεία της διοίκησης την Ελλάδα, καθώς σε Τσεχία, Κύπρος, Βουλγαρία και Ρουμανία. Οι κυριότεροι πελάτες της είναι Υπουργεία, Περιφερειακές Διοικήσεις και Δημοτικές Αρχές.

Η EUROTEC στελεχώνεται από συμβούλους μεγάλης εμπειρίας και υψηλής κατάρτισης, ενώ έχει αναπτύξει μόνιμες εξωτερικές συνεργασίες από τον χώρο του Πανεπιστημίου, της Βιομηχανίας και των Υπηρεσιών για ειδικά θέματα.

Τέλος, η EUROTEC εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 από το 2005. H εταιρία ανανέωσε το Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας στις 28 Ιανουαρίου 2013, με ισχύ έως τις 27 Ιανουαρίου 2016.